Stamford to Hartford – 80 miles
Stamford to New York – 40 Miles
Stamford to White Plains (NY) – 15 miles
Stamford to Bridgeport – 20 miles
Stamford to New Haven – 40 miles
Norwalk to Hartford – 75 miles
Norwalk to New York – 45 miles
Norwalk to White Plains (NY) – 20 miles
Norwalk to Bridgeport – 15 miles
Norwalk to New Haven – 35 miles
Bridgeport to Hartford – 65 miles
Bridgeport to New York – 55 miles
Bridgeport to White Plains (NY) – 30 miles
Bridgeport to New Haven – 25 miles
Atlantic City NJ – 175 miles
Baltimore MD – 230 miles
Boston MA – 160 miles
Hartford – 70 miles
Litchfield Hills – 70 miles
New York, New York – 40 miles
Mystic, CT – 85 miles
Newport RI – 130 miles
Philadelphia PA – 135 miles
Providence RI – 130 miles
Washington DC – 270 miles